Pastorale-prosjektet – B 3 K

Kulturelt Initiativ ble spurt om å delta i prosjektet allerede i 2017, og vi er nå Member of Beethoven Pastoral Project. Vår logo, som er bygd på utsagnet To be – or not to be, kan også relateres til vern av vår klode – da mange dessverre frykter at det nærmer seg et være eller ikke være for vårt hjem – Jorden!

Det er for tiden et fantastisk engasjement for miljøvern blant den yngre generasjon. Vi ønsker å koble dette engasjementet med Beethovens musikk, og inviterer videregående skoler med Musikk-Dans-Drama-linjer, kulturskoler, miljøvernsorganisasjoner, grunnskolene, kor og korps til å delta i B3K: Klima – Kultur – Kreativitet! Vi anmoder de unge om å holde appeller for miljøvern, spille Beethoven i original eller i egne arrangementer, danse ballett til denne musikken, og knytte det opp mot litteratur og drama. I forlengelsen av Verdens miljøverndag inviteres det lørdag den 6. juni til en miljøvandring til fire unike symbolarenaer med fokus på:

Vår framtid – ved skulpturen Mor med nyfødt barn i Byparken

Ungdommen – ved skulpturen Vi ere en nasjon vi med – vi små en alen lange på Torvet

Global oppvarming – ved Antarktis-monumentet i Thor Dahls gate

Forurensing av havet – ved Poseidon-skulpturen i Badeparken

5. juni:

Beethovens Pastorale-symfoni og fiolinkonsert –

Oslofjord kammerfilharmoni, Marinemusikken og Henning Kraggerud, fiolin

Hjertnes kulturhus kl. 19.00

6. juni:

B 3 K med start i Byparken kl. 12.00.

Kulturelt Initiativ i kulturallianse med:

GENERALSPONSOR:

Odd Gleditsch

HOVEDSPONSORER:

Jotun
Rusken
Einar Abrahamsen
Andebu Sparebank
Jotron
Hvallfangstens hus
Thor Dahl
Dukken 3
Sandefjords Blad
Skagerak Energi

SAMARBEIDSPARTNERE:

Sandefjord kommune
Sparebankstiftelsen DNB - Dextra
Vestfold fylkeskommune
Anders Jahres Humanitære stiftelse
Kulturrådet

Den Tyske Ambassade – Den Østerrikske Ambassade – Scandic Park Sandefjord

CSD Sealing & Protecting Systems AS – Unike Hoteller – bk

Kontakt oss

Skjermbilde 2018-03-23 kl. 15.36.42