OM KULTURELT INITIATIV

Foreningen KULTURELT INITIATIV ble stiftet 9. mai 1996 med det formål å fremme kulturelle aktiviteter i Sandefjord. Foreningens spillested de første årene var i Mozarthaven – bakgården i Edgar Ludls Gourmet.

Sommerprogrammene her var svært populære, og besto av én scenisk oppsetning samt en rekke konserter. Hovedfokuset var på klassisk musikk: opera/operetter og kammerkonserter. Mozart og østerriksk musikk og kultur var sentralt, og vi hadde et nært samarbeid med Den Østerrikske Ambassade – noe vi hadde hatt helt siden 1991. Den gang ble det lagd en stor festival i byen i forbindelse med 200-års markeringen av Mozarts død. Besøk fra Mozarteum i Salzburg, operettene Flaggermusen, Den glade enke, Grevinne Mariza var høydepunkter sammen med feiring av Schubert 200 år og Østerrike 1000 år. På bakgrunn av innsatsen for østerriksk musikk og kultur mottok vår kunstneriske leder Det Østerrikske Æreskors for Vitenskap og Kunst i 2001.

Den største suksessen i Mozarthaven var da vi oppnådde det som egentlig skulle være umulig: å få rettighetene til en scenisk framføring av Porgy and Bess i forbindelse med George Gershwins 100-års jubileum i 1998. Den aller første Bess fra 1935 – Anne Brown – var den som fikk tillatelsen gjennom Gershwin-familien, og som sto for regien av forestillingen. Hele bakgården ble bygd om til Catfish Row, og publikum ble som innbyggere i denne slitte fiskerlandsbyen.

I 2002 utvidet foreningen spilleperiode i sin iver over å få til aktivitet på Hjertnes Amfi. Utescenen hadde stått så godt som ubrukt siden Hjertnes var ny i 1975. Midtsommer festkonsert het den nye satsningen, og det første året feiret vi Richard Rodgers 100-års dag med konserten Rodgers & Hammerstein Gala Concert. Begeistringen var stor, og allerede første året måtte vi sette opp to konserter samme dag. Midtsommer festkonserten har inneholdt mange spennende prosjekter som fremførelse av en del melodier fra Phantom of the opera i et samarbeid med New York Pops Orchestra, Show Boat in Concert og Cole Porter Celebration Concert. Det største begivenheten var da selveste Dame Kiri Te Kanawa var solist sammen med Thomas Ruud i 2011.

I forbindelse med Mozart 250-års jubileum i 2006 satset vi for fullt, og arrangerte opera og konserter gjennom hele året. Vi fattet også stor interesse for Midtåsen som kulturarena allerede i 2007 da prakteiendommen ble åpnet for allmenheten. Midtåsen barnefestival ble dannet som den eneste barne/familiefestival i landet som er tuftet på klassisk musikk og temaer. Flere nye typer konserter ble resultatet av den inspirasjon vi fikk på eiendommen. Kulturelt Initiativ er den institusjon som har gjort mest for å utvikle Midtåsen som kulturarena – nå gjennom hele 423 forestillinger. Vi er stolte av det og ønsker fortsatt å videreutvikle vårt konsept der. I 2015 endret vi derfor navnet på vår sommerfestival til Midtåsen kulturfestival. Vi arbeider stadig for å videreutvikle Midtåsen som en fyrtårnsarena for klassisk musikk i regionen – og Midtåsen barne-festival som en fyrtårnsfestival i presentasjon av klassisk musikk for barn, unge og familier på landsbasis.

Vi jobber stadig med å fullføre planene for TO BEethoven – or not TO BEethoven – en herlig utvidet feiring av mesterens 250-års jubileum som startet i verdens første og eneste sansekirke, Tomaskirken på Signo i Andebu, den 29. januar 2020. Hele 53 konserter ble gjennomført i hans ånd i 2020, og med konsertforedraget Beethovens fantaserende hjerne!; Grosse Fuge! og gjestespill med klavertrioen Trio Artio fra Wien i 2021.

Det er en stor ære for oss at Kulturelt Initiativ var utnevnt til partner til den internasjonale festivalen BTHVN2020 og med Beethoven-Haus i Bonn og De Forente Nasjoner i anledning Pastorale-prosjektet på Verdens miljøvernsdag.

Foreningen Kulturelt Initiativ har en medlemsgruppe på nærmere 250 medlemmer og et svært godt samarbeid med det regionale næringsliv, offentlige instanser og stiftelser/fond. Alle gleder seg til å presentere et program for 2022 bestående av nærmere 50 forestillinger. Kultur er limet i samfunnet – og svært viktig i dagens verdenssituasjon. Bli med oss på å bygge dette videre – vær en

KULTURVENN

og inviter med deg gode venner på herlige opplevelser!

Kulturelt Initiativ i kulturallianse med:

HOVEDSPONSORER:

Jotun
Odd Gleditsch
Rusken
Jotron
Einar Abrahamsen
Hvallfangstens hus
Leo Invest AS
Sandefjords Blad
CSD
Bk Grafisk

SAMARBEIDSPARTNERE:

Sandefjord kommune
Sparebankstiftelsen DNB - Dextra
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Anders Jahres Humanitære stiftelse
Kulturrådet

Den Tyske Ambassade – Den Østerrikske Ambassade – Scandic Park Sandefjord

Unike Hoteller

Styret i Kulturelt Initiativ:

Nina Flasnes, styreleder
Solveig Simonsen Øien
Bente Syvertsen
Finn Røijen
Thomas Haugland Hansen
Dag Nilssen, kunstnerisk leder

BLI MEDLEM I KULTURELT INITIATIV

Som medlem i Kulturelt Initiativ oppnår du gode medlemsfordeler under festivalen i juli. Ta gjerne kontakt med oss på [email protected] eller i kontaktskjema under. Som medlem er du også med på å støtte de kulturelle initiativene i årene som kommer.

Kontakt oss

Skjermbilde 2018-03-23 kl. 15.36.42